David Nejedlo

Zveme vás i nás na úžasnou on-line besedu s Davidem Nejedlo – ředitelem ZOO Liberec.

Máme měsíční téma: Jak se učí mláďata a tato beseda bude PECKA!

Díky moc Davidovi, že přijal pozvání