Hodnoty

Spokojená komunita

 • Otevřená komunikace
 • Prostor bezpečí a důvěry, aktivní zapojení a realizace rodičů
 • Řád a pravidla
 • Čistý harmonický prostor
 • Společná potkávání
 • Podpora v obtížných situacích
 • Partnerství při vzdělávání
 • Propojení a podpora veřejného prostoru, místa, kde žijeme

Učení se pro život

 • Zapojení dětí do chodu školy
 • Sebevědomé děti
 • Podpora darů a nadání
 • Individuální přístup
 • Učení se přirozenými důsledky
 • Podpora tvořivosti
 • Podpora harmonického vývoje dětí
 • Učení zodpovědnosti
 • Zdravá mysl, zdravý duch
 • Radost ze života
 • Spolupráce
 • Rozhodnost

V souladu s přírodou

 • Vnímání přírodních cyklů
 • Ctění přírodních zákonitostí
 • Péče o přírodu
 • Environmentální výchova
 • Lesní pedagogika
 • Zdravé jídlo
 • Čistá voda
 • Čistý vzduch
 • Hory a les
 • Zodpovědný přístup k životu

Respekt a úcta

 • Vzájemné naslouchání
 • Každý hlas je vyslyšen
 • Úcta k přírodě
 • Úcta k člověku
 • Úcta k sobě navzájem
 • Úcta ke všemu, co se kolem nás děje
 • Důvěra v život a vlastní schopnosti
 • Překonávání vlastního komfortu