Kdo jsme

Jsme občanské sdružení VlesEDU, respektive rodiče, kteří se rozhodli své děti vzdělávat jinak. Proto jsme založili první a jedinečnou školu v srdci Beskyd.

V současné době máme 40 dětí a velké množství zájemců.

Naše škola se řadí mezi zhruba deset inspirativních inovativních škol v České republice. Kapacita školy je 40 dětí ve věku povinné školní
docházky. Všechny jsou v režimu individuálního vzdělávání. Hlavní
zodpovědnost za jejich vědomosti mají rodiče, kteří je připravují jednou za půl roku na přezkoušení. Výuku v naší škole se snažíme nasměrovat tak, aby poskytovala potřebné vědomosti a korespondovala s domácí přípravou.

V čem je naše škole výjimečná? V tom, že nabízíme systém 3 dny škola / 4 dny doma. Děti u nás mohou být od po – st i s přespáním. Čímž intenzivně naplní svou potřebu kontaktu s vrstevníky a další čtyři dny jsou se svými rodiči, prarodiči nebo kamarády doma. Tímto podporujeme rodinné hodnoty a mezigenerační vztahy.

Jsme jedinečná, opravdu lesní škola, cesta k nám vede lesem a do kopce. Kontakt s přírodou a ročními cykly jsou pro nás stěžejní. Děti se venku učí, hrají si, sportují a tvoří, proto jsou zdravé, veselé, šťastné.

Naši pedagogové k dětem přistupují s respektem a děti jsou spolutvůrci školního dění. Díky pestré nabídce činností, projektové výuce, intuitivní pedagogice a smíšeným věkovým skupinám podporujeme u dětí kompetence, které budou zapotřebí pro jejich budoucí život – komunikační dovednosti, spolupráce, umění analyzovat a řešit situace, nebát se neúspěchu, mít zodpovědnost za svá rozhodnutí apod.

Velký důraz klademe na podporu a rozvoj nadání a talentů dětí, na jejich individuální tempo učení, zájmy. Velkou devízou školy je také život bez telefonů. Mediální výchovu však podporujeme a v budoucnu se na ni budeme zaměřovat.

https://drive.google.com/file/d/1R8xV_BCcM5QIGV9b_ssl26-yT1O-1E2l/view?usp=sharing