Vize

Současný vzdělávací systém přestává mnoha lidem vyhovovat, neboť nereflektuje jejich hodnoty, jejich životní filosofii, přestává dávat v dnešní době smysl, neboť nepodporuje kompetence, které bude potřebovat budoucí generace.

Děti tráví obrovské množství času bytím v budovách, bez potřebného pohybu, bez praktických zkušeností, odděleni od přirozeného života. Na rodiny i děti je vytvářen tlak na vědomosti, které nejsou zařazeny do kontextu, a proto je pro děti obtížné si je zapamatovat.

Radost z učení je přitom jejich přirozeností. Neustálým hodnocením a srovnáváním ztrácejí kontakt se sebou, se svými potřebami.

Z mnoha inspirativních pedagogických směrů a inovativních zahraničních školských systémů vyplývá, že je v současné době potřeba zaměřit více než na vědomosti, pozornost na kompetence, které děti budou potřebovat pro své budoucí životní uplatnění.

Náš systém vzdělávání podporuje v dětech právě kompetence potřebné pro budoucnost a zároveň je ukotvuje v přítomnosti tak, aby neztratily vztah k sobě samým, radost ze života, z učení, aby uměly spolupracovat a řešit vše, co jim život přinese.

Nabízíme systém 3⁄4 (3 dny ve škole a 4 dny doma), který podporuje rodinné vazby a zároveň poskytuje prostor pro vzdělávání a sociální vztahy.

Děti u nás jsou zdravé. Naší vizí je propojit vzdělávání s rodinou a rodinnými hodnotami, mít děti šťastné, zdravé, připravené obstát v náročném světě.