Jaké jsou naše děti

Směřujeme k tomu, aby naše děti

 • měly radost ze života
 • hledaly své vlastní cesty k řešení problémů
 • myslely zejména pozitivně
 • znaly svou hodnotu a měly svůj názor
 • uměly spolupracovat a tvořit
 • věděly kým jsou, jaké mají dary, talenty
 • nebály se změn
 • uměly analyzovat situace a vybíraly si to podstatné
 • měly kladný vztah ke svému tělu
 • měly úctu ke všemu živému kolem
 • respektovaly rytmus přírody
 • uměly tvořit pevné kamarádské vazby
 • byly respektující
 • nebály se diskomfortu a překračování vlastních hranic
 • uměly se přizpůsobovat náhlým změnám
 • milovaly život