Jsme členy organizací a projektů, které nám dávají smysl

Cílem naší školy je učení pro život. A právě díky tomu se zapojujeme do nejrůznějších projektů, které jsou společensky prospěšné a dávají nám smysl.

ŠKOLA PRO DEMOKRACII